Godkendt til ADR-kørsel

Maimburg er nu godkendt til ADR-kørsel med tankvogn og stykgods.

Vi er glade for at vi er blevet godkendt til at håndtere farligt gods efter de gældende regler. Vores chauffører er ADR-uddannede og vognparken er opdateret med ADR-udstyr.

Det er vigtig for os at vi har de nødvendige godkendelser så vi kan servicere vores kunder bedst muligt. Skal du have transporteret farligt gods kategoriseret som ADR, så kontakt Maimburg.

Vejtransport af farligt gods i Danmark skal som hovedregel foregå efter ADR-konventionens bestemmelser (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).