Kørsel i ind- og udland

KOERSEL (1)

Hos Maimburg A/S kan vi tilbyde følgende

  • Trucking med 3 akslede trækkere, samt forvogn/hænger
  • Transportør ADR tankvogn og stykgods
  • Godkendt til kørsel med affald, fødevarer og foderstoffer
  • Containerkørsel med egne multichassiser
  • Diverse vognmandsopgaver på forespørgsel
  • Udlejning af trailere i forbindelse med kørsel med vore trækkere
  • Højt serviceniveau
  • ELITE-smiley

Vores kørselsafdeling råder over 30 nationale og internationale godskørselstilladelser, og disponerer over 24 trækkende enheder, samt et større antal trailer i forskellige kombinationer.

Vi er meget opmærksomme på vigtigheden af, at vort kørende materiel til stadighed opfylder gældende normer for trafikmæssig høj sikkerhed, samt at det så vidt muligt sikres, at miljøbelastningen begrænses via vore indarbejdede kørselsrutiner. Derfor går vi heller ikke på kompromis, når vi vælger kvalitetsudstyr i forbindelse med udskiftning i vor vognpark, eller når det drejer sig om den daglige vedligeholdelse, som foregår på vort eget værksted. Alle nye lastbiler bliver købt med stor sikkerhedspakke og fokus på miljøet, så trafiksikkerheden altid er i top.

Chaufførens arbejdsmiljø er højt prioriteret hos Maimburg Servicecenter A/S.
Anvendelse af nyere lastbiler betyder, at ergonomien er den nyeste udviklede, og med det udstyrsniveau, bilerne indkøbes med, bidrager det positivt til et sikkert og behageligt arbejdsmiljø, hvilket samtidig øger arbejdsglæden.

Virksomheden er registreret og godkendt hos Fødevareregion Syd til fødevaretransport i henhold til DTL´s branchevejledning, og vort egenkontrolprogram med tilknyttet sporbarhedskoncept bliver løbende fulgt op. Desuden er vi registreret i Erhvervs- og selskabsstyrelsens næringsbase, samt registreret hos Plantedirektoratet til transport af visse foderstoffer.
Ydermere er virksomheden godkendt til transport af affald.

Vore chauffører er alle i besiddelse af ADR tank- eller stykgodsbevis samt truckcertifikat.

Kontakt os

Hovednummer:    7551 3000

Kørsel direkte:     7622 3351
24 h vagttelefon:  4080 8188